Willem Mennen [conceptontwikkeling en gdo-adviseur]
Rechtvaardigheid en fundamenteel gelijk behandelen van kinderen is de basis van sociaal en gemotiveerd onderwijs.
email mennenonderwijsadvies@gmail.com
tel. 06 105 92 171
Willem heeft het concept groepsdynamisch onderwijs ontwikkeld als een antwoord op de huidige problemen in het onderwijs. Willem laat zien dat door de groep als een echte leer-kracht te ontwikkelen veel van deze problemen verdwijnen.
Adrie van den Eeden [gdo-adviseur]
Groepsdynamische onderwijs is een alternatief voor de doorgeschoten individualisering.
email info@A3onderwijsadvies.nl
tel. 06 220 00 720
Adrie is gegrepen door groepsdynamisch onderwijs, omdat het volgens hem echt iets toevoegt aan het onderwijs. Adrie bouwt aan een netwerk van scholen die met Sociaal Sterke Groep werken. Doordat elke gdo-school dezelfde taal spreekt, kunnen leerkrachten heel gemakkelijk ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.
Jacqueline Devens [trainer-coach en gdo-adviseur]
Groepsdynamische onderwijs stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en versterkt het vakmanschap van de leerkracht.
email jdevens@3jade.nl
tel. 06 307 12 463
Jacqueline is een bevlogen onderwijsmens. Haar kracht is om mensen in ontwikkeling te brengen. Haar kwaliteiten zijn: coaching, teamontwikkeling en taalonderwijs. Zij combineert dit met de groepsdynamische aanpakken.
Eelke Hoekstra [directeur basisschool en gdo-adviseur]
Groepsdynamisch onderwijs maakt van een school een levendige onderwijsgemeenschap met tevreden kinderen, leerkrachten en ouders.
email e.hoekstra@pcbotdiel.nl
tel. 06 467 38 787
Eelke Hoekstra vindt dat groepsdynamisch onderwijs een antwoord is op problemen die steeds verdergaande individualisering op zijn school opriep. Door zijn positieve ervaringen op de eigen school en door steeds meer vragen uit het onderwijsveld zelf, is Eelke een enthousiaste promotor en gdo-adviseur. Ook is hij mede-auteur van het boek: Beter leren door groepsdynamiek.
Cato Santema [directeur basisschool en gdo-adviseur]
Groepsdynamische onderwijs maakt onze school onderwijskundig autonoom. De school is weer van de leerkrachten.
email csantema@gmail.com
tel. 06 463 02 750
Cato heeft vier jaar geleden samen met haar team gekozen voor gdo als alternatief voor te geïndividualiseerd onderwijs. Het heeft haar veel opgeleverd: sociaal lerende kinderen, onderwijs op maat, rust, afgestemde leerkrachten en tevreden ouders en een goede praktijkschool voor studenten en beginnende leerkrachten. Zij ondersteunt met veel kennis van en ervaring met groepsdynamisch onderwijs scholen die dit ook graag willen.
Rixt Walda [intern begeleider basisschool en gdo-adviseur]
Groepsdynamisch onderwijs laat zien dat passend onderwijs binnen een groep mogelijk is.
email rixt.walda@home.nl
tel. 06 539 09 691
Door gdo heeft Rixt een andere kijk op haar rol als ib-er gekregen. Aangeleerde hulpeloosheid wordt vervangen door zelfsturing. Inplaats van de leerkracht gaan kinderen hard werken. De wisselwerking tussen de leerkracht en de groep als leer-kracht is het geheim. Zij ziet dat leerkrachten en kinderen door deze aanpak in hun kracht gezet worden. Rixt weet teams enthousiast te maken voor groepsdynamisch onderwijs en begeleidt scholen die deze weg opgaan met veel plezier.
Gryte Otter [adjunct-directeur basisschool en gdo-leerkracht]
Het groene bouwoverleg is het hart van de professionele lerende cultuur.
email g.otter@pcbotdiel.nl
tel. 0511 - 461791 (school)
Gryte vormt samen met Eelke Hoekstra de directie van de basisschool De Reinbôge in Burgum. Zij ervaren dagelijks het belang van een afgestemde schoolleiding. Gryte vormt samen met haar bovenbouwcollega's een hecht team, waardoor invoering van gdo veel gemakkelijker gaat. Doordat Gryte lesgeeft is gdo voor haar een concreet praktisch verhaal. Het versterkt haar vakmanschap. Gryte is een ervaringsdeskundige op het gebied van groepsdynamisch onderwijs.
Jeanette Rispens [waarnemend directeur en gdo-leerkracht basisschool en gdo-leerkracht]
Doordat we dezelfde taal spreken kan ik gemakkelijk met mijn duo-partner afstemmen. Dit maakt dat we op ontspannen manier les kunnen geven en we een fijne klas hebben.
email jrispens@elanowg.nl
tel. 0582 - 571898 (school)
Jeanette heeft al jaren ervaring met groepsdynamisch onderwijs in haar klas. Ze ervaart dagelijks de voordelen van dit onderwijs. Ze geniet ervan hoe sociaal de kinderen met elkaar omgaan. Kinderen die van nature wat moeilijker zijn worden socialer. Ze stemt gemakkelijk af met haar duo-partner omdat ze delfde taal spreken. Daardoor is het mogelijk om een langdurige "thuiszitter" succesvol in hun klas op te nemen.