Groepsdynamisch onderwijs heeft vier aanpakken en een extra aanpak "Moeilijke groep".

Voor extra uitleg zie de volgende documenten:

1. Sterk Team

Een afgestemd team op gedragsniveau is het fundament van goed onderwijs. Belangrijke aspecten van Sterk Team zijn:

Invoering

Sterk Team kan afzonderlijk of gelijktijdig met een andere groepsdynamische aanpak tot ontwikkeling gebracht worden. Met behulp van het werkboek "Sterk Team" worden de gemeenschappelijke vormen en routines (GVR's) aangeleerd.

Opvallende opbrengsten

2. Sociaal Sterke Groep

Sociaal Sterke Groep is een effectieve gemeenschappelijke socialiseringsaanpak voor de hele school.

Belangrijke onderdelen zijn:

Invoering

In twee studiedagen leert het team de aanpak Sociaal Sterke Groep en gaat er meteen mee aan de slag. De PowerPoint: "Prettig omgaan met elkaar" voor kinderen en het infoboekje "Sociaal Sterke Groep voor ouders" zorgen ervoor dat iedereen afgestemd blijft.

Opvallende opbrengsten

3. Full Speed Leren

Door een rechtvaardige taaktoedeling en het rechtvaardig belonen van kinderen gaan alle kinderen gemotiveerd werken. Belangrijke aspecten zijn:

Invoering

Invoering van Sociaal Sterke Groep is de basis om Full Speed Leren succesvol in te voeren. De school kan stapsgewijs aspecten van Full Speed Leren invoeren en bepaalt zelf het tempo.

Het werkboek "Basisboek Full Speed Leren" beschrijft de gemeenschappelijke vormen en routines (GVR's) van Full Speed Leren.

Opvallende opbrengsten

4. Rijke Oogst

Is een gefundeerde aanpak om opbrengstgericht te werken. Gefundeerde aanpak wil zeggen dat de kwaliteit van het personeel, het gedrag van leerlingen, een goede didactische aanpak voorwaardelijk zijn voor hoge opbrengsten. De aanpakken Sterk Team, Sociaal Sterke Groep enFull Speed Leren zijn concretiseringen van deze gefudeerde aanpak. Het schooldashboard speelt een centrale rol om opbrengsten zichtbaar te maken.

Invoering

De invoering van Rijke Oogst gebeurt met behulp van het schooldashboard en loopt gelijk op met de invoering van een groepsdynamische aanpak. Scores die bij de betreffende aanpak horen, worden op het dashboard ingevuld. Daardoor maakt de directeur de opbrengsten van de school zichtbaar voor het team en kan effectief de vinger aan de pols houden.

Opvallende opbrengsten

5. Aanpak Moeilijke Groep

Aanpak Moeilijke Groep zorgt ervoor dat een moeilijke groep binnen een half jaar weer redelijk functioneert. Het is de enige curatieve groepsdynamische aanpak. Binnen deze aanpak wordt een verkorte vorm van Sociaal Sterke Groep en Full Speed Leren ingevoerd. Voor de kinderen heet deze aanpak Topklas. We dagen de kinderen uit om en voorbeeldklas te worden binnen de school.

Invoering

Voor de invoering wordt een invoeringsgroepje samengesteld. Hierin zitten de betreffende leerkrachten, de ib-er en iemand van de leiding. Belangstellende collega's zijn eveneens welkom. Er zijn minimaal zes bijeenkomsten om bepaalde aspecten van groepsdynamisch onderwijs te kunnen invoeren.

Opvallende opbrengsten