Een sterk groepsdynamisch team

Van links naar rechts: Adrie van den Eeden, Jeanette Rispens, Cato Santema, Eelke Hoekstra, Jacqueline Devens, Gryte Otter, Rixt Walda, Willem Mennen